Ziekmeldingen

Als uw zoon/dochter ziek is....

.... kunt u dat telefonisch (015-3109654) doorgeven aan de school. We vragen u dit tussen 08.00 en 08.30 uur te doen. De ziekmelding wordt opgenomen en doorgegeven aan de groepsleerkracht.

.... kunt u dit ook, als u toch op school bent om broertjes/zusjes weg te brengen, meteen zelf aan de groepsleerkracht doorgeven.

.... kunt u aan het broertje/zusje een briefje meegeven wat hij/zij dan even afgeeft bij de directie/administratie.

Als uw zoon/dochter meerdere aaneengesloten dagen ziek is hoeft u hem/haar niet iedere ochtend ziek te melden. Wel het verzoek nogmaals een ziekmelding te doen als uw zoon/dochter na een weekend of vakantie nog steeds ziek is.

Is een leerling afwezig en we hebben geen bericht van afwezigheid ontvangen dan wordt dit voor 09.00 uur doorgegeven aan de administratie. Vervolgens bellen we naar huis om te horen of we misschien iets in de communicatie hebben gemist.

Dagen/dagdelen die de leerling door ziekte of andere redenen afwezig is worden door de leerkracht in het administratieprogramma Esis geregistreerd. Bij ongeoorloofd verzuim wordt melding gemaakt bij de leerplicht.