Vakanties en vrije dagen

 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN  schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie               22 oktober t/m 26 oktober

Kerstvakantie                 21 december n.m.* t/m 4 januari

Voorjaarsvakantie         25 februari t/m 1 maart

Meivakantie                   19 april t/m 3 mei

Pasen                             valt in meivakantie (19/4 t/m 22/4)

Koningsdag                    valt in meivakantie (27/4)

Hemelvaart                    30 mei en 31 mei

Pinksteren                      10 juni

Zomervakantie              19 juli n.m.* t/m 30 augustus

Let op: *n.m. = namiddag, er is die ochtend dus nog gewoon tot 12.00 uur school!

 

Studiedagen

In ieder schooljaar wordt een aantal studiedagen gepland voor het hele team of een gedeelte daarvan, de kinderen zijn dan vrij. Dit jaar zijn de studiedagen gepland op:

Woensdag 26 september ‘18

Woensdag 21 november ‘18

Vrijdag 18 januari ‘19

Maandag 11 februari ‘19

Vrijdag 22 februari‘19

Donderdag 28 maart ’19

Maandag 13 mei ’19

Dinsdag 18 juni ’19

 

Handig om alvast te weten:

Op woensdag 5 december viert Sinterklaas zijn verjaardag bij ons op school, alle groepen draaien die dag tot 12.00 uur (i.p.v. 11.30 en 12.30 uur). Uiteraard zijn ook de groep 1 kinderen deze woensdag tot 12.00 uur op school. Donderdag 6 december begint de school om 10.00 uur, een anderhalf uur later dus.

Op vrijdag 12 april doet de Jozefschool weer mee aan de Koningsspelen. We hebben die dag een continurooster. Alle kinderen zijn die dag om 13.00 uur uit. 

Donderdag 27 juni houden we schoolbreed een wenmiddag. Alle groepen schuiven dan een ‘jaartje’ door en gaan (voor zover mogelijk) kennismaken met hun nieuwe leerkracht en de eventuele nieuwe groepssamenstelling (is in ieder geval van toepassing voor de nieuwe groepen 3 en 6). De kinderen die na de grote vakantie bij ons op school komen worden deze middag ook uitgenodigd. De leerlingen van de groepen 8 zijn deze middag vrij. ’s Morgens is iedereen gewoon op school in zijn/haar eigen groep.